08 กรกฎาคม 2563

GC ร่วมพัฒนาโมเดลการศึกษาโรงเรียนมงคลวิทยา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบทุนการศึกษาและคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค (Computer Notebook) ให้กับสามเณรของโรงเรียนมงคลวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยรัฐ ปีการศึกษา 2563 ได้ทั้งระดับชั้นเรียนจำนวน 11 คน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มอนาคต โดยมีพระอาจารย์วิทยา จิตฺตธมฺโม เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธัมโมทัย (วัดเขาสาป) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดสามัคคีธัมโมทัย จ.ระยอง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

“ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปี GC ได้ร่วมมอบโอกาสทางการศึกษาแก่สามเณรซึ่งเป็นเยาวชนด้อยโอกาสของโรงเรียนมงคลวิทยา (วัดเขาสาป) กว่า 1,600 คน และตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน มีสามเณรที่สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้รวมจำนวน 373 โดย GC และบริษัทในกลุ่มได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษาเป็นประจำทุกปี รวมทั้งร่วมกับโรงเรียนในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสามเณร และจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์การศึกษา สนับสนุนงบประมาณในการจ้างบุคลากรครูต่างชาติ และส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ โดยได้นำสถาบันกวดวิชามาร่วมพัฒนาการเรียนการสอนด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีมาก ที่ผลของการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องสามารถทำให้สามเณรได้รับการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น” CEO กล่าว

โรงเรียนมงคลวิทยา จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งได้ดำเนินการมา 35 ปีแล้ว เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และให้การอุปถัมภ์นักเรียนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยจนจบปริญญาตรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังได้ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมนำวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพระภิกษุสามเณร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนมงคลวิทยาได้ผลิตเยาวชนที่มีคุณภาพออกไปรับใช้ประเทศชาติ โดยยึดมั่นในเป้าหมายและปณิธานที่ว่า “เราตั้งใจทำโรงเรียนที่มีคุณภาพ เพื่อเด็กยากจน”

ข่าวอื่นๆ