20 กันยายน 2555

เปิดตัว คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายกสมาคมเพื่อนชุมชนคนใหม่ ก้าวสู่ปีที่ 3 มุ่งสู่โรงงานสีเขียว ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด

"สมาคมเพื่อนชุมชน" ประกาศจุดยืนก้าวสู่ปีที่ 3 มุ่งสู่โรงงานสีเขียว ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนในพื้นที่มาบตาพุด พร้อมแนะนำ คุณอนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พีทีที โกลบอล เคมิคอล ในฐานะนายกสมาคมเพื่อนชุมชน คนใหม่ เตรียมผนึกกำลังกับ 7 สมาชิกใหม่ ขยายเครือข่าย พัฒนาจังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town ในงานแถลงข่าวครบรอบ 2 ปี ก้าวสู่ปีที่ 3 ของ สมาคมเพื่อนชุมชน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ณ วิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทารา แกรนด์ ลาดพร้าว

ที่ผ่านมา "สมาคมเพื่อนชุมชน" ได้พัฒนาเครือข่ายการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนแบบยั่งยืน สร้างความร่วมมือในแบบ เพื่อนช่วยเพื่อน ระหว่างกลุ่มโรงงานพื้นที่มาบตาพุดซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเครื่องมือที่จะช่วยกันดูแลให้การดำเนินงานมีความปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งบริษัทต่างๆ ก็ได้ยกระดับการดูแลสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมหลายๆ ด้าน นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้ชุมชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างโปร่งใส เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของโรงงาน และในอนาคตจะมีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น เพื่อการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลักดันให้จังหวัดระยองก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Industrial Town โดยความร่วมมือกันในกลุ่มอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนมีการดูแลชุมชน สังคม ให้มีมาตรฐานการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน "สมาคมเพื่อนชุมชน" มีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอีก 7 ราย ได้แก่ บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัท เอบีบี จำกัด บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ซึ่งก่อให้เกิดเครือข่ายในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นในระยะยาว

"สมาคมเพื่อนชุมชน" ก่อตั้งขึ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 โดย 5 บริษัทผู้ก่อตั้ง ได้แก่ กลุ่ม ปตท. เอสซีจี บีแอลซีพี ดาวเคมิคอล และโกลว์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และตรวจสอบดูแลกันเอง โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ