23 ธันวาคม 2565

GC มอบผ้าห่มกันหนาว Upcycling แก่กองทัพเรือ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ-กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม ได้มอบผ้าห่มกันหนาวอัพไซคลิง จำนวน 1,000 ผืน แก่ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ (วังนันทอุทยาน) กรุงเทพฯ

ผ้าห่มกันหนาวนี้ ผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านวัดจากแดง โดยผ้าห่มกันหนาว 1 ผืน ผลิตจากขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร ที่ใช้แล้ว จำนวน 11 ขวด นอกจากจะช่วยห่มกันหนาวแล้ว ยังช่วยลดปริมาณพลาสติกใช้แล้วอีกด้วย