19 สิงหาคม 2563

GC จับมือ ปตท. GCME พัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 40 ล้านบาท ทดแทนการนำเข้า สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.

เมื่อนวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงให้กลุ่ม ปตท. ในวันนี้ GC จับมือ ปตท. ผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger จากระดับห้องปฏิบัติการสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งใช้เวลาในการพัฒนานวัตกรรมเกือบ 5 ปีจนสำเร็จ นอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายมากถึง 40 ล้านบาทต่อปีแล้ว ยังมุ่งทำตลาดใหม่ทดแทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเทคโนโลยีเดิมในอุตสาหกรรม LNG, LPG, HVAC และจำพวกอุตสาหกรรมอาหาร

โดยในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ คุณวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ กรรมการผู้จัดการ GCME ร่วมลงนามในพิธีลงนาม License Agreement ของโครงการ Microchannel Heat Exchanger ณ ห้องพลังไทย สำนักงานใหญ่ ปตท. โดยความร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีในครั้งนี้

  • ใช้องค์ความรู้ด้าน Microchannel Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการออกแบบให้เครื่องมือในกระบวนการผลิตมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมได้ถึง 70-90%
  • ช่วยเรื่องการลดอุณหภูมิของสารไฮโดรคาร์บอนในกระบวนการลงจากเดิม 5-20 องศาเซลเซียส ทำให้สารไฮโดรคาร์บอนกลั่นตัวเป็นของเหลวได้มากขึ้น
  • ประหยัดเงินได้ถึงปีละ 40 ล้านบาทต่อปี
  • ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 40 ฉบับ

โดย ปตท. และ GC ในฐานะเจ้าของเทคโนโลยี ได้อนุญาตให้ GCME ในฐานะผู้นำทางด้าน Maintenance and Engineering Solution Provider เป็นผู้ที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งทำการตลาดเข้าทดแทนเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเทคโนโลยีเดิมในอุตสาหกรรม LNG, LPG, HVAC และจำพวกอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

ข่าวอื่นๆ