GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
16 กันยายน 2563
GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
สิ่งแวดล้อม
ภารกิจติดอาวุธให้นักรบเสื้อกราวน์พร้อมสู้โควิด บทพิสูจน์ GC องค์กรธุรกิจไทย ที่ไม่ทิ้ง เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
15 กันยายน 2563
ภารกิจติดอาวุธให้นักรบเสื้อกราวน์พร้อมสู้โควิด บทพิสูจน์ GC องค์กรธุรกิจไทย ที่ไม่ทิ้ง เป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
โควิด19
GC ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
15 กันยายน 2563
GC ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
เศรษฐกิจ
GC แถลงความร่วมมือ "โครงการ Rayong Organic Living" ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
15 กันยายน 2563
GC แถลงความร่วมมือ "โครงการ Rayong Organic Living" ชูแนวทาง GC Circular Living ด้วยผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก
สังคม
GC สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563
14 กันยายน 2563
GC สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริตประจำปี 2563
ข่าวอื่นๆ
GC เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส”
14 กันยายน 2563
GC เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์... สู่สวนหลวง ร.๙ -เทศกาลตลาดในสวนฝรั่งเศส”
ข่าวอื่นๆ
GC ร่วมสืบสานกิจกรรม 5ส ในงาน 30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020
09 กันยายน 2563
GC ร่วมสืบสานกิจกรรม 5ส ในงาน 30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020
ข่าวอื่นๆ
GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
03 กันยายน 2563
GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก
19 สิงหาคม 2563
โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือ ปตท. GCME พัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 40 ล้านบาท ทดแทนการนำเข้า สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.
19 สิงหาคม 2563
GC จับมือ ปตท. GCME พัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 40 ล้านบาท ทดแทนการนำเข้า สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.
เศรษฐกิจ
GC ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แก่นักวิเคราะห์
14 สิงหาคม 2563
GC ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563 แก่นักวิเคราะห์
เศรษฐกิจ
ผู้บริหาร GC Group ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
13 สิงหาคม 2563
ผู้บริหาร GC Group ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข่าวอื่นๆ