GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
17 ธันวาคม 2563
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
สิ่งแวดล้อม
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
15 ธันวาคม 2563
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
เศรษฐกิจ
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
10 ธันวาคม 2563
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
รางวัล
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
08 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
รางวัล
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
รางวัล
GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
17 พฤศจิกายน 2563
GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
เศรษฐกิจ
GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้
16 พฤศจิกายน 2563
GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้
เศรษฐกิจ
GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
16 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
รางวัล
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
14 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
รางวัล
GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"
05 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"
เศรษฐกิจ
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
22 ตุลาคม 2563
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
รางวัล