โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
03 September 2021
โครงการ GC Engineers Talk เพื่อนักศึกษาที่สนใจสายอาชีพปิโตรเคมี
Society
CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”
02 September 2021
CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”
Economy
พิธีประกาศความร่วมมือให้การสนับสนุนวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting
02 September 2021
พิธีประกาศความร่วมมือให้การสนับสนุนวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting
Economy
GC และ GCM ร่วมกับคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก สนับสนุนการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) ในโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II”
01 September 2021
GC และ GCM ร่วมกับคู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก สนับสนุนการจัดทำเครื่องบำบัดโรคทางเดินหายใจอัตราการไหลสูง (Chula HFNC) ในโครงการ “Greater Care Charity by GC & Customers II”
Covid-19
GC ร่วมเสวนาในงาน “SET Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal”
25 August 2021
GC ร่วมเสวนาในงาน “SET Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal”
Economy
แทนความห่วงใยให้ถึงบุคลากรด่านหน้า GC ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำเพิ่มอีก 1 ล้านชุด รวม 4 ล้านชุด
20 August 2021
แทนความห่วงใยให้ถึงบุคลากรด่านหน้า GC ส่งมอบชุดกาวน์กันน้ำเพิ่มอีก 1 ล้านชุด รวม 4 ล้านชุด
Covid-19
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
18 August 2021
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
Economy
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
17 August 2021
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
Economy
GC and GCM join forces with 84 plastic entrepreneurial partners to deliver innovations and integrated plastic products to help COVID-19 patients at field hospitals and waiting center in high-risk areas in Samut Sakhon, Samut Prakarn and Rayong.
14 August 2021
GC and GCM join forces with 84 plastic entrepreneurial partners to deliver innovations and integrated plastic products to help COVID-19 patients at field hospitals and waiting center in high-risk areas in Samut Sakhon, Samut Prakarn and Rayong.
Covid-19
GC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจ”
11 August 2021
GC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจ”
Environment
GC and Cargill authorize construction of a new integrated biopolymer production facility in Thailand reinforcing their global leadership in Sustainability and Supporting the BCG Economy model
10 August 2021
GC and Cargill authorize construction of a new integrated biopolymer production facility in Thailand reinforcing their global leadership in Sustainability and Supporting the BCG Economy model
Economy
GC สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้จังหวัดระยอง
04 August 2021
GC สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้จังหวัดระยอง
Covid-19