ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ระดับประเทศ จับมือขับเคลื่อนโลก สู่เป้าหมาย Net Zero ในการประชุมภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
05 August 2022
ครั้งแรกของไทยที่ภาครัฐ ภาคองค์กรธุรกิจเอกชน ภาคเยาวชน ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ระดับประเทศ จับมือขับเคลื่อนโลก สู่เป้าหมาย Net Zero ในการประชุมภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Environment
GC supported the foundation of AVT, one of the largest integrated PVC players in Southeast Asia
01 August 2022
GC supported the foundation of AVT, one of the largest integrated PVC players in Southeast Asia
Economy
GC and PTT Group join forces with national-level educational, government, and private sector partners to establish the “Thailand CCUS Consortium” to reinforce Thailand’s Carbon Neutral and Net Zero goals.
01 August 2022
GC and PTT Group join forces with national-level educational, government, and private sector partners to establish the “Thailand CCUS Consortium” to reinforce Thailand’s Carbon Neutral and Net Zero goals.
Innovation News
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 5  ชูผลงานการบริหารจัดการโดดเด่น
27 July 2022
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 5 ชูผลงานการบริหารจัดการโดดเด่น
Economy
GC รับรางวัล CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2021
27 July 2022
GC รับรางวัล CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2021
Economy
GC ร่วมงานเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว
17 July 2022
GC ร่วมงานเปิดตัวอาคาร KLOUD by KBank ต้นแบบอาคารสีเขียว
Environment
GC แถลงปิดการขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) สำเร็จตามเป้า หุ้นกู้มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
08 July 2022
GC แถลงปิดการขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) สำเร็จตามเป้า หุ้นกู้มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
Economy
GC Group partners with TotalEnergies to implement solar rooftop for clean energy, aiming for greenhouse gas reduction and net zero achievement, guaranteeing partners and customers safe and sustainable products throughout the supply chain
29 June 2022
GC Group partners with TotalEnergies to implement solar rooftop for clean energy, aiming for greenhouse gas reduction and net zero achievement, guaranteeing partners and customers safe and sustainable products throughout the supply chain
Environment
GC ร่วมงาน “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล
26 June 2022
GC ร่วมงาน “พายเรือเพื่อแม่น้ำสามคลอง” เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะในแม่น้ำและทะเล
Environment
GC ร่วมบรรยายในงานเสวนา “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” จัดโดย ICC Thailand และ TGO
17 June 2022
GC ร่วมบรรยายในงานเสวนา “Net Zero วิกฤตหรือโอกาสของภาคธุรกิจ” จัดโดย ICC Thailand และ TGO
Environment
GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”
16 June 2022
GC ร่วมงานวันทะเลโลก “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร”
Environment
GC เปิดงาน 1st Thailand National Chemical Engineering & Chemical Technology: TNChE 2022
14 June 2022
GC เปิดงาน 1st Thailand National Chemical Engineering & Chemical Technology: TNChE 2022
Environment