GC partners with BIG to provide Medical Oxygen, boosting efforts to curb the new COVID-19 wave
07 May 2021
GC partners with BIG to provide Medical Oxygen, boosting efforts to curb the new COVID-19 wave
Covid-19
GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC และเจลแอลกอฮอล์ GelCo
22 April 2021
GC ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC และเจลแอลกอฮอล์ GelCo
Covid-19
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
07 April 2021
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
Economy
GC จัดสัมมนา “Intelligent Pipeline Infrastructure – Water Piping System & Design Solution” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตท่อในประเทศไทย
07 April 2021
GC จัดสัมมนา “Intelligent Pipeline Infrastructure – Water Piping System & Design Solution” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตท่อในประเทศไทย
Economy
GC แข็งแกร่ง ออกหุ้นกู้ USD Bond แรกของปี 2564 สำเร็จตามเป้า สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นเติบโต แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน
30 March 2021
GC แข็งแกร่ง ออกหุ้นกู้ USD Bond แรกของปี 2564 สำเร็จตามเป้า สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นเติบโต แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน
Economy
GC เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล”
24 March 2021
GC เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล”
Economy
GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง
19 March 2021
GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง
Environment
GC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2020
15 March 2021
GC รับรางวัล CEO, CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2020
Award
GC ร่วมกับ ปตท. สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ของกองทัพบก
12 March 2021
GC ร่วมกับ ปตท. สนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ของกองทัพบก
Society
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
12 March 2021
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
Environment
GC partners with Suranaree University of Technology Highlighting Chemical Recycling, A Closed Loop Plastic Waste Management System from Source to Destination, and Adding Value to Contaminated Plastic Waste
05 March 2021
GC partners with Suranaree University of Technology Highlighting Chemical Recycling, A Closed Loop Plastic Waste Management System from Source to Destination, and Adding Value to Contaminated Plastic Waste
Environment
GC rolls out the “How to Yeak… How to manage infectious waste” project, providing red bags and bins to the BMA
25 February 2021
GC rolls out the “How to Yeak… How to manage infectious waste” project, providing red bags and bins to the BMA
Covid-19