30 April 2022

GC ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2022 Olympic Day”

ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร (ท่านแรก จากซ้าย ) ร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2022 Olympic Day” ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดลำดวน จังหวัดหนองคาย พร้อมร่วมปล่อยตัวนักกีฬาเดิน-วิ่ง Olympic โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกเเห่งประเทศไทย เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย และสร้างการรับรู้ให้ภาคประชาชนต่อการที่ประเทศไทยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 ปี ค.ศ. 2030 และเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสร้างกระบวนการโอลิมปิกตามแนวทางนโยบายของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (OIC)