พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E
21 December 2020
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E
Economy
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
19 December 2020
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
Award
GC Wins the Popular Stock Awards in the Industry Commodity Category for the 7th Consecutive Year Marking Consistent and Sustainable Growth
18 December 2020
GC Wins the Popular Stock Awards in the Industry Commodity Category for the 7th Consecutive Year Marking Consistent and Sustainable Growth
Award
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างดอยคำ และ GC
17 December 2020
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมโครงการความร่วมมือระหว่างดอยคำ และ GC
Environment
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
17 December 2020
GC ร่วมกับ EnCo จัดงาน Moment to Give เทศกาลช็อปของขวัญส่งความสุขท้ายปี พร้อมจัดแสดงสินค้าอัพไซคลิง สะท้อนแนวทางการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
Environment
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
15 December 2020
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
Economy
Carbon Disclosure Project Recognizes GC with a Prestigious “A” Score for Sustainability as the Company Strives to Retain its Leadership Globally
10 December 2020
Carbon Disclosure Project Recognizes GC with a Prestigious “A” Score for Sustainability as the Company Strives to Retain its Leadership Globally
Award
GC’s Win at the Thailand Corporate Excellence Awards 2020 Highlights the Company’s Excellence in Sustainability
08 December 2020
GC’s Win at the Thailand Corporate Excellence Awards 2020 Highlights the Company’s Excellence in Sustainability
Award
GC's "Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together" Global Conference Brings Together Thought Leaders, Innovators, and Investors to Work Together to Turn Ideas into Practices for A Better Tomorrow
03 December 2020
GC's "Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together" Global Conference Brings Together Thought Leaders, Innovators, and Investors to Work Together to Turn Ideas into Practices for A Better Tomorrow
Environment
GC Recognized for Being a Sustainable Business with the Cheewajit Award 2020
19 November 2020
GC Recognized for Being a Sustainable Business with the Cheewajit Award 2020
Award
GC Organizes an “Ethical Challenges in the New Normal” Training Course for Senior Group Personnel
17 November 2020
GC Organizes an “Ethical Challenges in the New Normal” Training Course for Senior Group Personnel
Economy
GC, TISI, and SCG Sign an MoU to Advance Circular Economy Measures in Thailand’s Industrial Sector through BCG policies
16 November 2020
GC, TISI, and SCG Sign an MoU to Advance Circular Economy Measures in Thailand’s Industrial Sector through BCG policies
Economy