04 พฤศจิกายน 2565

GC คว้ารางวัล Asia IP Elite 2022 ต่อเนื่องครั้งที่ 3 ตอกย้ำความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

GC คว้ารางวัล Asia IP Elite 2022 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน GC เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญากว่า 800 รายการ ครอบคลุมนวัตกรรมตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำ ธุรกิจปลายน้ำ ตลอดจนกลุ่มธุรกิจใหม่ในอนาคต ประกอบกับการทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการพัฒนาตลาดและข้อได้เปรียบในทางธุรกิจต่อคู่แข่งของการดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ

รางวัล Asia IP Elite 2022 จากสถาบัน Intellectual Asset Management (IAM) เป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ยังมีบริษัทชั้นนำในเอเชียจากหลายหลายกลุ่มอุตสาหกรรมเข้าร่วมรับรางวัลด้วย อาทิ SCG, LG Chem, Mitsubishi Electric, Panasonic และ FUJITSU เป็นต้น