GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
11 กุมภาพันธ์ 2564
GC ได้รับรางวัล "Top Employer 2021" สำหรับประเทศไทย เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
รางวัล
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
19 ธันวาคม 2563
GC รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชนะเลิศการประกวดร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 ประเภทหน่วยงานเอกชน พร้อมออกร้านออนไลน์ Upcycling Shop by GC ตอกย้ำการใช้ชีวิตแบบ GC Circular Living
รางวัล
GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
18 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำการเติบโตอย่างยั่งยืน
รางวัล
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
10 ธันวาคม 2563
GC คว้าประเมินผลดัชนีชี้วัดความยั่งยืน CDP ในระดับ A สูงสุดในประเทศ พร้อมเดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับสากล
รางวัล
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
08 ธันวาคม 2563
GC คว้ารางวัล Thailand Corporate Excellence Awards 2020 ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
รางวัล
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
19 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลชีวจิต Awards 2020 ตอกย้ำการเป็นองค์กรผู้ขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืน
รางวัล
GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
16 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
รางวัล
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
14 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
รางวัล
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
22 ตุลาคม 2563
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
รางวัล
GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint
24 กันยายน 2563
GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint
รางวัล
GC รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation)
26 กุมภาพันธ์ 2563
GC รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation)
รางวัล
GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation
รางวัล