15 มีนาคม 2566

GC ได้รับการประเมินจาก S&P ในระดับ Gold Class สะท้อนการเป็นองค์กรที่มีการดำเนินด้านความยั่งยืนที่โดดเด่น

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา 12 องค์กรไทยได้รับการประเมินในระดับ Gold Class จาก S&P Global ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดทำดัชนีที่ผู้ลงทุนทั่วโลกใช้ในการวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจลงทุน สะท้อนถึงภาคธุรกิจไทยยังคงความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก โดย GC เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ Gold Class และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน หรือ “The Sustainability Yearbook 2023” ด้วยคะแนนสูงที่สุดในกลุ่มธุรกิจ Chemical (Top 1% S&P Global ESG Score) นับเป็นการตอกย้ำว่าการดำเนินธุรกิจของ GC มุ่งเน้นการทำงานด้านความยั่งยืนตามแนวคิด ESG เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่น “เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากล เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต”