30 พฤศจิกายน 2554

PTTGC ลงนาม MOU ข้อตกลงร่วมการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท. และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ PTT Group SEAL

นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) และผู้บริหารระดับสูงจาก 15 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงร่วม "การให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในกรณีเหตุฉุกเฉิน กลุ่ม ปตท." อันจะขับเคลื่อนให้ความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกันในกลุ่ม ปตท. ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรับมอบเกียรติบัตรในนาม PTT Group Seal โดยมี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ การลงนามบันทึกความร่วมมือในกลุ่ม ปตท. ครั้งนี้ ประกอบด้วย 15 บริษัท คือ PTT, PTTGC, PTTEP, TOP, IRPC, PPCL, PTTUT, PTTPL, PTT TANK, BCP, SPRC, PTTRM, TTM, THAPPLINE และ ENCO

ข่าวอื่นๆ