09 กันยายน 2563

GC ร่วมสืบสานกิจกรรม 5ส ในงาน 30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ นำคณะผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงานอีกกว่า 50 คน ร่วมแสดงพลังสืบสานการทำกิจกรรม 5ส ในงาน 30th PTT Group New Era Big Cleaning Day 2020 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 & 2 ปตท. สำนักงานใหญ่ โดย CEO ได้ร่วมเปิดงานกับ คุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร PTT Group อีก 12 บริษัท นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้มาเยี่ยมเยียนพนักงาน GC ณ ชั้น 16 EnCo อีกด้วย

งาน PTT Group Big Cleaning Day จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม 5ส ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย” โดยผู้บริหารพร้อมส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้พนักงานใน PTT Group สามารถนำ 5ส ไปปรับใช้ในสถานที่ทำงานของตนเอง ทำให้สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย สร้างวินัยในการทำงาน และนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินงานด้านอื่นๆ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ