18 สิงหาคม 2564

GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณภัทรลดา สง่าแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชยกิจ ร่วมแถลงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ในกิจกรรม Analyst Meeting ครั้งที่ 2/2564 ให้แก่นักวิเคราะห์ โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Microsoft Teams

GC ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 111,793 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 และจากไตรมาส 2/2563 ร้อยละ 10 และร้อยละ 61 ตามลำดับ เป็นผลมาจากราคาและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ (Operating Profit) อยู่ที่ 10,459 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 25,035 ล้านบาท (5.58 บาท/หุ้น) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1/2564 ร้อยละ 158 สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน และความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน GC Group อย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ