PTTGC ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “หุ้นแกร่งโต...เหนือตลาด”
17 มิถุนายน 2560
PTTGC ร่วมเป็นวิทยากรงานสัมมนา “หุ้นแกร่งโต...เหนือตลาด”
เศรษฐกิจ
ผู้นำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของโลก คุราเร่ – ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน – พีทีที โกลบอล เคมิคอล เดินหน้าการลงทุนในไทย
07 มิถุนายน 2560
ผู้นำด้านปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษชั้นนำของโลก คุราเร่ – ซูมิโตโม คอร์ปอเรชัน – พีทีที โกลบอล เคมิคอล เดินหน้าการลงทุนในไทย
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกาศผลรางวัล PTTGC Open Innovation Challenge 2016
26 พฤษภาคม 2560
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ประกาศผลรางวัล PTTGC Open Innovation Challenge 2016
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2560
16 พฤษภาคม 2560
พีทีที โกลบอล เคมิคอล พบนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลุ่มธนาคาร (Analyst Meeting) และพบสื่อมวลชน (Media Meeting) ครั้งที่ 2/2560
เศรษฐกิจ
GGC เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
02 พฤษภาคม 2560
GGC เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เศรษฐกิจ
คณะผู้บริหาร PTTGC เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายใต้โครงการ EEC
27 เมษายน 2560
คณะผู้บริหาร PTTGC เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายใต้โครงการ EEC
เศรษฐกิจ
PTTGC ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล
27 เมษายน 2560
PTTGC ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล
เศรษฐกิจ
PTTGC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
05 เมษายน 2560
PTTGC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เศรษฐกิจ
PTTGC จัดกิจกรรม Workshop โครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016
26 มีนาคม 2560
PTTGC จัดกิจกรรม Workshop โครงการ PTTGC Open Innovation Challenge 2016
เศรษฐกิจ
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ออกบูธนิทรรศการ มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017
23 มีนาคม 2560
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ออกบูธนิทรรศการ มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2017
เศรษฐกิจ
PTTGC กับบทบาทการพัฒนาประเทศไทยในยุทธศาสตร์ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ ร่วมกับทุกภาคส่วนให้คนไทยและ
17 มีนาคม 2560
PTTGC กับบทบาทการพัฒนาประเทศไทยในยุทธศาสตร์ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และ ร่วมกับทุกภาคส่วนให้คนไทยและ
เศรษฐกิจ
PTTGC จับมือ ยูนิคพลาสติก รับนโยบายรัฐบาล เปิดโรงงานพลาสติก แม่สอด พร้อมบุกตลาด CLMV
07 มีนาคม 2560
PTTGC จับมือ ยูนิคพลาสติก รับนโยบายรัฐบาล เปิดโรงงานพลาสติก แม่สอด พร้อมบุกตลาด CLMV
เศรษฐกิจ