16 สิงหาคม 2561

GC Polyols และ Toyota Tsusho Corporation ร่วมลงนามสัญญา Distributorship Agreementคุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย GC และ ประธานกรรมการ GC Polyols (GPC) บริษัทใน GC Group คุณกรกมล กอไพศาล กรรมการผู้จัดการ GPC และ Mr. Kazuyuki Urata, Executive Officer, Toyota Tsusho Corporation (TTC) ร่วมลงนามในสัญญา Distributorship Agreement พร้อมด้วย คุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร STG และคุณชนัญชิดา วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ GC สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

การลงนามในสัญญา Distributorship Agreement นับเป็นการร่วมมือเพื่อให้ Toyota Tsusho Corporation เป็น Exclusive Distributors ของ GCP ในตลาดเป้าหมายคือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย ความร่วมมือในครั้งนี้ TTC ซึ่งมีระบบโลจิสติกส์และเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั่วโลก จะสนับสนุนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประมาณ 50% ของยอดการผลิตทั้งหมดของ GCP

ข่าวอื่นๆ