17 พฤศจิกายน 2564

โครงการ GC ห่วงใย สู้ภัยน้ำท่วม ส่งมอบเรือพายนวัตกรรมพลาสติก ให้กระทรวงมหาดไทย ส่งต่อสู่ 23 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย

17 พฤศจิกายน 2564 แม้ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยมีอากาศหนาวเย็นเข้าปกคลุม แต่ด้วยอิทธิพลของร่องมรสุม และพายุไต้ฝุ่นที่ได้พัดผ่านประเทศไทยยังคงส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัย เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นหนึ่งในบริษัทภาคเอกชน ที่ขอแสดงความห่วงใยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว จึงได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

ร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร GC กล่าวว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใยไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ และขอสนับสนุนเรือพายพลาสติก จำนวน 128 ลำ ภายใต้โครงการ “GC ห่วงใย สู้ภัยน้ำท่วม” ให้แก่นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อส่งมอบให้กับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน 23 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ให้กับประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีพในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ต่อไป

ทั้งนี้ เรือพายพลาสติกผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE Compound ด้วยกระบวนการเทคนิคการผลิตแบบหมุนเหวี่ยง (Rotational Molding) ช่วยทำให้การขึ้นรูปไม่มีรอยเชื่อมต่อ ทำให้มีความเหนียว ทนทาน แข็งแรงต่อแรงกระแทก ไม่แตกหักเสียหายง่าย และทนทานต่อแรงขูดขีด ทั้งยังผสม UV Resistance ทำให้ทนต่อรังสี UV เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้งเป็นระยะเวลานาน โดยตัวเรือมีน้ำหนักเบา สามารถจุผู้โดยสารได้ 2-3 คน น้ำหนักรวม 200 กิโลกรัม อีกทั้งยังผลิตจากพลาสติก 100% ทำให้สามารถรีไซเคิล ได้ 100% หลังจากชำรุด หรือเลิกใช้งานแล้ว

#GC #GCChemistryForBetterLiving