18 ธันวาคม 2554

เปิดตัวน้ำยาทำความสะอาดหลังน้ำลด จากพีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์จากบริษัทในกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล (Fatty Alcohol Ethoxylate จาก TEX) สนับสนุนวัตถุดิบการผลิต และร่วมคิดค้นสูตรน้ำยาทำความสะอาด กับสถาบันนาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อนำมาใช้ฟื้นฟู ทำความสะอาดพื้นที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง ได้เข้าสนับสนุนภารกิจชมรมพลังงานไทยใจอาสา ฟื้นฟูศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุ คลอง 5 จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554

ข่าวอื่นๆ