08 มีนาคม 2555

พีทีที โกลบอล เคมิคอล เปิดตัวรถขนส่งผลิตภัณฑ์ชุดของดีเมืองระยอง ชวนเที่ยวชายหาดงาม ผลไม้รสล้ำ

นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดตัวรถขนส่งผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกใส หรือ PET รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศของกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) โดยมีนายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปโครงการส่งเสริมของดีเมืองระยองในวันที่ 8 มีนาคม 2555

โครงการส่งเสริมของดีเมืองระยองนี้ มุ่งให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนส่งเสริมชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ออกแบบรถขนส่งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่มีระบบการขนส่งตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ซึ่งมีเส้นทางจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กลุ่มลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศจำนวน 10 คัน โดยใช้สัญลักษณ์ติดบนตัวรถในชุด "ของดีเมืองระยอง" เพื่อเผยแพร่

ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดระยอง โดยใช้คำขวัญจังหวัดระยอง "ผลไม้รสล้ำ อุตสาหกรรมก้าวหน้า น้ำปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่กวีเอก" เป็นแนวคิดในครั้งนี้ นับเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดระยองที่เป็นเมืองน่าอยู่ มีผลไม้รสชาติดีอย่าง มังคุด ทุเรียน เงาะ และยังมีชายหาดสวยงามที่ทั่วโลกรู้จัก คือ เกาะเสม็ดเพื่อให้คนไทยในจังหวัดต่าง ๆ ได้รู้จักและมีส่วนร่วมสนับสนุน "ของดีเมืองระยอง" ต่อไป

ข่าวอื่นๆ