07 เมษายน 2564

GC จัดสัมมนา “Intelligent Pipeline Infrastructure – Water Piping System & Design Solution” พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตท่อในประเทศไทย

กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ มักนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และยังนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตท่อ (Pipeline) ดังนั้นเพื่อยกระดับและการเตรียมพร้อม GC จึงได้จัดสัมมนา “Intelligent Pipeline Infrastructure – Water Piping System & Design Solution” ขึ้น โดยเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คุณพรศักดิ์ มงคลตรีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ได้ให้การต้อนรับพร้อมเชิญ คุณหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) การประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานในการเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการผลิตท่อรายใหญ่ของประเทศ เข้าร่วมสัมมนา พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ณ ศูนย์ CSC EnCo A

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ ให้ตอบโจทย์การใช้งานท่อที่หลากหลายของลูกค้าและคู่ค้าแบบครบวงจร ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วน ในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่อของไทยให้มีคุณภาพ แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะ “เพื่อนคู่คิด” ในการยกระดับอุตสาหกรรม

ข่าวอื่นๆ