GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019
31 มกราคม 2563
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019
รางวัล
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”
21 มกราคม 2563
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”
รางวัล
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019
05 ธันวาคม 2562
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019
รางวัล
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Best IR และ THSI Awards ในงาน SET Awards 2019
28 พฤศจิกายน 2562
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Best IR และ THSI Awards ในงาน SET Awards 2019
รางวัล
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
20 กันยายน 2562
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัล
GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
15 กันยายน 2562
GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
รางวัล
GC Group คว้า 8 รางวัล ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 อย่างต่อเนื่อง
09 กันยายน 2562
GC Group คว้า 8 รางวัล ในงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 อย่างต่อเนื่อง
รางวัล
GC รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019
29 สิงหาคม 2562
GC รับรางวัล DRIVE Award และ The Best of DRIVE Award สาขา Industrials ในงาน Drive Award 2019
รางวัล
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4 ชูผลงานการบริหารจัดการ
10 กรกฎาคม 2562
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2019” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4 ชูผลงานการบริหารจัดการ
รางวัล
GC ได้รับ "รางวัล Top Employer 2019 ประเทศไทย"
15 กุมภาพันธ์ 2562
GC ได้รับ "รางวัล Top Employer 2019 ประเทศไทย"
รางวัล
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน SET Sustainability Awards 2018 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน
31 ตุลาคม 2561
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน SET Sustainability Awards 2018 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน
รางวัล
GC รับใบประกาศนียบัตร Water Footprint โรงงาน Aromatic 2
03 สิงหาคม 2561
GC รับใบประกาศนียบัตร Water Footprint โรงงาน Aromatic 2
รางวัล