GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
16 พฤศจิกายน 2563
GC รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2563
รางวัล
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
14 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับการจัดอันดับเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ปี 2563 เป็นอันดับที่ 1 ของโลก ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
รางวัล
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
22 ตุลาคม 2563
GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020
รางวัล
GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint
24 กันยายน 2563
GC Group คว้ารางวัลโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ Water Footprint
รางวัล
GC รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation)
26 กุมภาพันธ์ 2563
GC รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2562 (Thailand Quality Class Plus: Operation)
รางวัล
GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation
05 กุมภาพันธ์ 2563
GC ร่วมงานแถลงข่าวรับรางวัล Thailand Quality Class Plus Operation
รางวัล
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019
31 มกราคม 2563
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน International Finance Award 2019
รางวัล
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”
21 มกราคม 2563
GC รับรางวัล “Top Employer 2020 ประเทศไทย”
รางวัล
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019
05 ธันวาคม 2562
GC คว้า 2 รางวัล ในงาน The Asset ESG Corporate Awards 2019
รางวัล
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Best IR และ THSI Awards ในงาน SET Awards 2019
28 พฤศจิกายน 2562
GC รับรางวัลเกียรติยศด้านความยั่งยืนจาก SET ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 พร้อมรางวัล Best IR และ THSI Awards ในงาน SET Awards 2019
รางวัล
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
20 กันยายน 2562
GC คว้ารางวัลยอดเยี่ยม องค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัล
GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
15 กันยายน 2562
GC คว้าอันดับ 1 ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ใน Chemical Sector อีกหนึ่งความภูมิใจ เพื่อคนไทย โดยคนไทย ก้าวไกลในเวทีโลก
รางวัล