GC จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ปี 2562
13 พฤศจิกายน 2562
GC จัดโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ปี 2562
เศรษฐกิจ
GC ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืนอย่างภาคภูมิในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
03 พฤศจิกายน 2562
GC ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความยั่งยืนอย่างภาคภูมิในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
เศรษฐกิจ
GC ให้การต้อนรับที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของ GC ในประเทศสหรัฐอเมริกา
03 ตุลาคม 2562
GC ให้การต้อนรับที่ปรึกษาการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อหารือแนวทางในการสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนของ GC ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เศรษฐกิจ
GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562 ในหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร”
02 ตุลาคม 2562
GC ร่วมเสวนาในงานสัมมนา Capital Market Research Forum ครั้งที่ 5/2562 ในหัวข้อ “ระเบิดจากข้างใน หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เริ่มจากในองค์กร”
เศรษฐกิจ
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน TMA: Global Business Dialogue 2019
11 กันยายน 2562
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน TMA: Global Business Dialogue 2019
เศรษฐกิจ
GC ร่วมลงนามในสัญญาหุ้นส่วนและการลงทุนของ บริษัท NirvaMed Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการรักษาโรคหัวใจวาย
09 กันยายน 2562
GC ร่วมลงนามในสัญญาหุ้นส่วนและการลงทุนของ บริษัท NirvaMed Inc. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการรักษาโรคหัวใจวาย
เศรษฐกิจ
GC จับมือ ALPLA ร่วมสร้างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
09 กันยายน 2562
GC จับมือ ALPLA ร่วมสร้างเม็ดพลาสติกรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ
GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC
03 กันยายน 2562
GC จับมือ Kuraray และ Sumitomo จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง ต่อยอดขยายการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ EEC
เศรษฐกิจ
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
23 กรกฎาคม 2562
GC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง 5 ธนาคารเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
เศรษฐกิจ
GC ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 2561 กำไรสุทธิ 40,069 ล้านบาท สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในงาน Analyst Meeting และ Media Meeting ครั้งที่ 1 /2562
22 กุมภาพันธ์ 2562
GC ประกาศผลการดำเนินงาน ปี 2561 กำไรสุทธิ 40,069 ล้านบาท สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ในงาน Analyst Meeting และ Media Meeting ครั้งที่ 1 /2562
เศรษฐกิจ
สัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562" โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 ธันวาคม 2561
สัมมนา "ทิศทางเศรษฐกิจไทยในปีเลือกตั้ง 2562" โดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เศรษฐกิจ
GC ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
07 ธันวาคม 2561
GC ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เศรษฐกิจ