GC แข็งแกร่ง ออกหุ้นกู้ USD Bond แรกของปี 2564 สำเร็จตามเป้า สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นเติบโต แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน
30 มีนาคม 2564
GC แข็งแกร่ง ออกหุ้นกู้ USD Bond แรกของปี 2564 สำเร็จตามเป้า สะท้อนนักลงทุนเชื่อมั่นเติบโต แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวน
เศรษฐกิจ
GC เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล”
24 มีนาคม 2564
GC เข้าร่วมงาน “พลิกโฉมตลาดทุนไทยไปสู่ตลาดทุนดิจิทัล”
เศรษฐกิจ
GC เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งตามกลยุทธ์ Step Change ลงนามสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่2 กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
18 กุมภาพันธ์ 2564
GC เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งตามกลยุทธ์ Step Change ลงนามสัญญาปรับปรุงโรงโอเลฟินส์ หน่วยที่2 กับ บริษัท ซัมซุง เอ็นจิเนียริ่ง เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย
เศรษฐกิจ
กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด โลกยุคใหม่ในแบบ CG : Step to the Future
23 ธันวาคม 2563
กลุ่ม ปตท. พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยธรรมาภิบาล ในงาน PTT Group CG Day 2020 ภายใต้แนวคิด โลกยุคใหม่ในแบบ CG : Step to the Future
เศรษฐกิจ
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E
21 ธันวาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “การให้บริการด้านการบริหารงานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม” ระหว่าง GC Estate และ NPC S&E
เศรษฐกิจ
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
15 ธันวาคม 2563
คณะผู้บริหาระดับสูง เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานวิจัยฯ ณ GCP
เศรษฐกิจ
GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
17 พฤศจิกายน 2563
GC จัดอบรมหลักสูตร “Ethical Challenges in New Normal” ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ
เศรษฐกิจ
GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้
16 พฤศจิกายน 2563
GC ร่วมกับ สมอ.และ SCG ลงนามบันทึกความร่วมมือ มุ่งผลักดันมาตรการเศรษฐกิจหมุนเวียนสู่ภาคอุตสาหกรรมทั่วไทยด้วยนโยบาย BCG ดังนี้
เศรษฐกิจ
GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"
05 พฤศจิกายน 2563
GC ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) บรรยายในหัวข้อ "อุตสาหกรรมเคมีกับการก้าวสู่ Circular Economy"
เศรษฐกิจ
GC แชร์ Best Practice นำแนวคิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในเวทีด้านความยั่งยืน
17 กันยายน 2563
GC แชร์ Best Practice นำแนวคิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ในเวทีด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
GC ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
15 กันยายน 2563
GC ร่วมแสดงพลังในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2563 “จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว “Power of Data”
เศรษฐกิจ
GC จับมือ ปตท. GCME พัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 40 ล้านบาท ทดแทนการนำเข้า สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.
19 สิงหาคม 2563
GC จับมือ ปตท. GCME พัฒนาเทคโนโลยี Microchannel Heat Exchanger ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 40 ล้านบาท ทดแทนการนำเข้า สร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มปตท.
เศรษฐกิจ