21 ตุลาคม 2557

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุม ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI)

คุณอรรชกา ศรีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ASEAN Federation of Plastic Industries (AFPI) โดยมีคุณอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในงานประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว งาน AFPI เป็นการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรม พลาสติกอาเซียนที่มีประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย พม่า มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า และเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมพลาสติก รวมทั้งสร้าง Network ของกลุ่มฯ และเสริมสร้างให้ความร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งกับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมพลาสติกเพื่อการก้าวสู่ AEC ในปี 2558 อย่างมั่นคง อีกทั้งยังเป็นโอกาสของภาคเอกชนที่จะใช้เป็นเวทีจับคู่ทางธุรกิจ สามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลเชิงลึกของสถานการณ์การค้า เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมพลาสติกอาเซียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนธุรกิจต่อไป ทั้งนี้ประเทศไทยรับมอบเป็นประธาน AFPI สำหรับวาระปี 2012-2014 โดยมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก จากในประเทศ และจากประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ประมาณ 200 คน เข้าร่วมงาน

ข่าวอื่นๆ