28 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่ม ปตท. บริจาคเงินจากกิจกรรมเดิน-วิ่งสะสมระยะ กีฬา PTT Group สามัคคี 2563 ให้แก่ 4 โรงพยาบาล

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง กลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, TOP, IRPC, GPSC และ OR ร่วมมอบเงินบริจาค จากกิจกรรมเดิน-วิ่งสะสมระยะ กีฬา PTT Group สามัคคี ประจำปี 2563 รวมเงินบริจาคทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ให้แก่ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กทม. โรงพยาบาลวังจันทร์ จ.ระยอง โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ.ระยอง และ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ปตท. สำนักงานใหญ่

ในวันเดียวกัน คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ตัวแทนผู้บริหารกลุ่ม ปตท. มอบเงินบริจาค 500,000 บาท ให้แก่ 4 โรงพยาบาล จากกิจกรรมเดิน-วิ่ง กีฬา PTT Group สามัคคี ประจำปี 2563 ณ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ระยอง โดยมี นายแพทย์ศุภชัย เอี่ยมกุลวรพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ และคุณจารุวัฒน์ จิตโสภากุล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ เป็นผู้รับมอบ

การจัดกิจกรรมในปีนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “V R ONE ทุกก้าวคือพลังที่มีความหมาย” โดยผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีของประชาชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผ่านกิจกรรมการเดิน-วิ่งสะสมระยะ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ