06 กันยายน 2564

GC ร่วมแสดงความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชัน ในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2564 (ACT Day): คบเด็กสร้างชาติ”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 คุณพิลาสพรรณ อุดมจารุมณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัทและกฎหมาย คุณไพโรจน์ สมุทรธนานนท์ Managing Director, GGC พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน GC Group ร่วมแสดงพลัง “คนพันธุ์ GC หัวใจ CG… สร้างชาติไทยไร้คอร์รัปชัน” แสดงถึงการที่ GC Group ให้ความสำคัญและมีความตระหนักในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรทุกรูปแบบเสมอมา พร้อมกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันออนไลน์ ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “คบเด็กสร้างชาติ” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ซึ่งมีคุณประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นประธานมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นผ่าน Facebook Live ขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเชิญคนรุ่นใหม่ไฟแรงทั้ง 3 ทีมเจ้าของแนวคิดเครื่องมือพลิกโกงจากเวที ACTkathon 2021 มานำเสนอแนวคิด พร้อมร่วมสนทนาหาแนวทางการนำความคิดจากคนรุ่นใหม่ไปต่อยอดให้เกิดขึ้นจริงไปกับ ACT และตัวแทนจากหลากหลายองค์กรัฐ ในหัวข้อ “แผนการต่อยอดเครื่องมือ: What’s next for ACTkathon?” รวมถึงแนวทางต่อยอดเครื่องต้านโกง ACT Ai โดยนับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของ GC Group ได้อีกด้วย