16 ตุลาคม 2560

GC ร่วมลงนาม MOU กับทาง สวทช. สนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง

ประสานความร่วมมือ “ประชารัฐ” พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ มุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรม ผลักดันสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และแหล่งรวมกำลังคนระดับภูมิภาคจนถึงระดับประเทศ บนพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จ. ระยอง

วันที่ 5 เมษายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมเป็นเกียรติใน “พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" ณ ห้องประชุมอาคารที่พักผู้โดยสาร การท่าอากาศยานอู่ตะเภา จังหวัดระยอง โดยคุณณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนา “เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" (Eastern Economic Corridor of Innovation : EECi)

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ