17 ตุลาคม 2560

GC จับมือ NTU จากสิงคโปร์ลงนาม MOU พัฒนาวัสดุขั้นสูงการพิมพ์ 3 มิติใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

คุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU ร่วมกับ Prof Lam Khin Yong, Chief of Staff and Vice President จาก Nanyang Technological University (“NTU”) ภายใต้การดำเนินงานของ Singapore Centre for 3D Printing (“SC3DP”) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่พร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยพัฒนาวัสดุสำหรับเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ โดยมีคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นพยานและแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ กรุงเทพมหานคร

การลงนาม MOU ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาวัสดุขั้นสูงด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นด้านน้ำหนักเบาและยังคงความแข็งแรงทนทาน อันจะทำให้การขับเคลื่อนยานยนต์มีประสิทธิภาพทั้งด้านการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ลดลงได้มากกว่า 50%

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ