09 ตุลาคม 2562

GC จับมือ PETROMAT ร่วมพัฒนาวัสดุดูดซับประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี ได้มีความร่วมมือและดำเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ (Center of Excellence on Petrochemical and Materials Technology - PETROMAT) ซึ่งเป็นสมาคมที่พร้อมด้วยบุคลากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานวิจัยพัฒนาวัสดุ

ทีมนักวิจัยจากหน่วยงาน Upstream Innovation ของ จีซี และผู้เชี่ยวชาญจาก PETROMAT ร่วมกันคิดค้นวิจัยพัฒนาวัสดุตัวดูดซับประสิทธิภาพสูง เพื่อใช้ในการดูดซับก๊าซคลอไรด์ในกระบวนการของโรงงานอะโรเมติกส์ โดยวัสดุตัวดูดซับที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ สามารถช่วยลดค่าดำเนินการผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับวัสดุตัวดูดซับทางการค้าที่ใช้ในปัจจุบัน นอกจากประโยชน์เชิงอุตสาหกรรมแล้ว ทีมวิจัยได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรสูตรวัสดุตัวดูดซับดังกล่าว เพื่อเป็นรากฐานในการต่อยอดเชิงเทคโนโลยีและการนำตัวดูดซับไปใช้ประโยชน์เชิงการค้าในอนาคต

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ