15 ตุลาคม 2562

ความสำเร็จของความร่วมมือระหว่าง GC และ VISTEC ในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์

ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนนำไปสู่ภาวะโลกร้อน ซึ่งเชื่อกันว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คือตัวการสำคัญ เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ร่วมกับ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ริเริ่มความร่วมมือในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.คัมภีร์ พรหมพราย ตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มต้นจากการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และโอเลฟินส์ เข้าสู่กระบวนการเร่งปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น แลคโตน กรดคาร์บอกซิลิกไม่อิ่มตัว โพลียูรีเทนที่มีกลไกซ่อมแซมตัวเองได้ และไซคลิกคาร์บอเนต นอกจากสิทธิบัตรที่มีการยื่นขอไว้จำนวน 5 ฉบับ ทีมวิจัยร่วมยังได้รับรางวัลจากงาน Gold Level PTT Group RD&T Achievement Awards ในปี 2560 อีกด้วย ทั้งนี้ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) โดยความร่วมมือกับ GC มีความเชื่อมั่นที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้น

ข่าวนวัตกรรมอื่นๆ