นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

มุ่งสร้างประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จากมูลค่าเพิ่มที่ได้รับจากการสร้าง Chemical Flagship ของกลุ่ม ปตท. และเพิ่มโอกาสการขยายธุรกิจร่วมกันในอนาคต ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทกำหนดแนวปฏิบัติและการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักการสากลของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

อ่านเพิ่มเติม