GC บรรยายในงานสัมมนา "Thailand Survival Post-COVID-19 #5: เจาะนวัตกรรม เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจ" ภายใต้หัวข้อ "Smart Business Smart Thailand"
23 กันยายน 2564
GC บรรยายในงานสัมมนา "Thailand Survival Post-COVID-19 #5: เจาะนวัตกรรม เปลี่ยนโฉมหน้าธุรกิจ" ภายใต้หัวข้อ "Smart Business Smart Thailand"
เศรษฐกิจ
CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”
02 กันยายน 2564
CEO บรรยายในโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) รุ่น 13 ปี 2564 ในหัวข้อ “กลยุทธ์ภาคเอกชน: วิกฤตและโอกาส”
เศรษฐกิจ
พิธีประกาศความร่วมมือให้การสนับสนุนวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting
02 กันยายน 2564
พิธีประกาศความร่วมมือให้การสนับสนุนวงเงิน Domestic Letter of Credit (DLC) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams Meeting
เศรษฐกิจ
GC ร่วมเสวนาในงาน “SET Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal”
25 สิงหาคม 2564
GC ร่วมเสวนาในงาน “SET Thailand Focus 2021: Thriving in the Next Normal”
เศรษฐกิจ
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
18 สิงหาคม 2564
GC จัดกิจกรรม Analyst Meeting ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 แก่นักวิเคราะห์
เศรษฐกิจ
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
17 สิงหาคม 2564
GC แสดงวิสัยทัศน์แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ในงานเสวนา “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วย BCG Model”
เศรษฐกิจ
GC และ Cargill ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก สนับสนุนโมเดล BCG Economy สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย
10 สิงหาคม 2564
GC และ Cargill ตอกย้ำผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลก สนับสนุนโมเดล BCG Economy สร้างโรงงานพลาสติกชีวภาพแบบครบวงจรแห่งใหม่ในประเทศไทย
เศรษฐกิจ
PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยของ GC ประกาศเข้าซื้อกิจการใน allnex ผู้นำในธุรกิจ Coating Resins ระดับโลก
13 กรกฎาคม 2564
PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยของ GC ประกาศเข้าซื้อกิจการใน allnex ผู้นำในธุรกิจ Coating Resins ระดับโลก
เศรษฐกิจ
อีกก้าวของความสำเร็จในโครงการ Olefins Reconfiguration Project (ORP)
29 มิถุนายน 2564
อีกก้าวของความสำเร็จในโครงการ Olefins Reconfiguration Project (ORP)
เศรษฐกิจ
อีกก้าวของความสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของ GCME ในโครงการ EPS Expansion Phase-3
25 มิถุนายน 2564
อีกก้าวของความสำเร็จในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำของ GCME ในโครงการ EPS Expansion Phase-3
เศรษฐกิจ
dEXponential Sandbox เฟ้นหา “สุดยอดทีม” มาร่วมสร้างและต่อยอดธุรกิจพร้อมโอกาสร่วมงานกับ GC และลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.45 ล้านบาท
20 พฤษภาคม 2564
dEXponential Sandbox เฟ้นหา “สุดยอดทีม” มาร่วมสร้างและต่อยอดธุรกิจพร้อมโอกาสร่วมงานกับ GC และลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1.45 ล้านบาท
เศรษฐกิจ
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
07 เมษายน 2564
GC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมอย่างยั่งยืน พร้อมดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
เศรษฐกิจ