20 พฤศจิกายน 2562

GC ร่วมเวทีสัมมนา EEC NEXT ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC “ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยต่อการพัฒนา EEC

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ร่วมสัมมนา EEC Next : ทุนไทย-เทศ ปักหมุด EEC ในหัวข้อความเชื่อมั่นของนักลงทุนไทยต่อการพัฒนา EEC เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีดร. คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์เปอเรชั่น ร.ท. รณชัย วงศ์ชะอุ่ม ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา บมจ. การบินไทย และคุณยุทธนา ไสไทย ผู้อำนวยการอาวุโส Head of Foreign Director Investment Advisory Unit ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ร่วมพูดคุยความคืบหน้า และโครงการการลงทุนต่างๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

โดย ดร.คงกระพัน กล่าวถึงการสนับสนุนของ EEC ที่ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี สร้างความเชื่อมโยงสู่ตลาดในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดย GC มีแผนการลงทุนใน 3-5 ปีข้างหน้า และมีการก้าวเข้าสู่ New S Curve และ Circular Economy ด้วยการลงทุนแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท ในปี 2560-2562 โดยอยู่ระหว่างตัดสินใจขั้นสุดท้ายอีก 3 หมื่นล้านบาท และอยู่ระหว่างศึกษาอีก 8 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ GC ยังส่งเสริม bioeconomy เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าด้วยแนวคิด GC Circular Living

นอกจากนี้ ในงานยังมีปาฐกถาพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธารอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรองประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และคุณณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข่าวอื่นๆ