22 ตุลาคม 2563

GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020

GC คว้า 4 รางวัล ในงาน Corporate Governance Asia 10th Asian Excellence Award 2020 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia นิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย รางวัลที่ได้รับ มีดังนี้

  • รางวัล Asia's Best CEO : ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • รางวัล Asia's Best CFO : คุณดวงกมล เศรษฐธนัง อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
  • รางวัล Best Investor Relations Professional (Thailand) : คุณทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี และคุณจิตศักดิ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานการเงินองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์
  • รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand)

การได้รับรางวัลดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จและความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ข่าวอื่นๆ