16 กุมภาพันธ์ 2563

GC ร่วมสนับสนุนงานวิ่งรักษ์โลก “SET RUN BANGKOK 2020” ด้วยเสื้อวิ่งจากขวดพลาสติกใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 คุณบุญชัย ชุณหวิกสิต รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น ร่วมกับนักวิ่งจากชมรมวิ่ง GC จำนวนกว่า 10 คน เข้าร่วมงาน “SET RUN BANGKOK 2020” ภายใต้แนวคิด “วิ่งด้วยใจ วิ่งรักษ์โลก วิ่งสร้างสุขภาพ” จัดโดยเครือเนชั่น ร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดี ณ อาคารการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (พระราม 9) ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักทั้งประเภท 5.6 กม. และ 11.7 กม. 

ทั้งนี้ GC ได้สนับสนุนเสื้อวิ่ง GC Upcycling T-shirt ผลิตจากขวดพลาสติกใช้แล้ว จำนวน 2,600 ตัว  ซึ่งเสื้อนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวอย่างของการจัดการขยะพลาสติกด้วยการคัดแยกอย่างถูกวิธีและนำไปผ่านกระบวนการอัพไซคลิงจนได้ออกมาเป็นเสื้อวิ่งรักษ์โลก ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ขยะไม่เป็นขยะอีกต่อไป นอกจากจะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้ว ยังได้มีความภูมิใจว่าเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างรู้คุณค่ามากที่สุด

ข่าวอื่นๆ