30 มีนาคม 2561

Plastic Organizer Awards

การประกวดออกแบบ Plastic Bag Organizer ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของพ่อค้าแม่ค้า ในการวางถุงพลาสติก เพื่อหยิบใช้งานได้สะดวกขึ้น

สนใจเข้าร่วมโครงการ