20 กุมภาพันธ์ 2562

พลาสติก ..คุณค่าที่ไม่เคยเปลี่ยน

พลาสติก ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ และกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ด้วยคุณสมบัติเด่น ด้านความแข็งแรง ทนทาน และราคาที่เข้าถึงง่าย ช่วยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้ แต่ด้วยภาพของขยะพลาสติกตามสถานที่ต่างๆ ที่ไม่ได้รับการคัดแยก และกำจัดอย่างถูกวิธี จึงทำให้ภาพของพลาสติกเปลี่ยนไป จนทำให้ใครหลายคน ลืมไปว่า แท้จริงแล้ว พลาสติกเอง ก็มีข้อดีอีกมาก ดังนี้

1. การพลิตวัสดุจากพลาสติก ช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า เพราะนำมาใช้ทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ

2. พลาสติก ขึ้นรูปเป็นวัสดุเพื่อใช้งานได้หลากหลาย คงทน และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าวัสดุจากธรรมชาติ

3. พลาสติก นำมา Recycle เพื่อใช้ใหม่ และนำมา Upcycle เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้ เช่น เสื้อ กระเป๋า รวมถึงสินค้าอื่นๆ ในโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand

4. บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก ช่วยถนอมอาหาร และลดของเสียที่เกิดจากอาหาร (Food Waste)

5. บรรจุภัณฑ์จากพลาสติก มีน้ำหนักเบากว่าวัสดุชนิดอื่น เช่น แก้ว เป็นต้น จึงช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง

6. ในกระบวนการรีไซเคิล พลาสติก 1 ปอนด์ ใช้พลังงานน้อยกว่า กระบวนการรีไซเคิลกระดาษ 1 ปอนด์ถึง 91 %

7. พลาสติก ช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น เช่น ด้านการแพทย์ ใช้ทำเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หรือ ทำถุงทวารเทียม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ และด้านสังคม ชุมชน พลาสติกนำมาทำเป็นซั้งเชือก สร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ และทุ่นกั้นเขตแนวอนุรักษ์ เป็นต้น

จะเห็นว่า พลาสติกไม่ใช่ผู้ร้าย แต่เป็นสิ่งมีค่า และสร้างคุณประโยชน์มากมาย ช่วยให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นได้ หากเราใช้อย่างถูกวิธี และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้าเราร่วมกันเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า

“GC ส่งเสริมให้ใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน”
#Circularliving #ไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลก #GCChemistryforbetterliving