26 มิถุนายน 2563

พูดคุยกับ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO GC) (NEW18 รายการคุยไร้กระบวนท่า)