GC FiT เพิ่มศักภาพคนทำงาน รับมือโลกการทำงานยุคใหม่
05 พฤศจิกายน 2564
GC FiT เพิ่มศักภาพคนทำงาน รับมือโลกการทำงานยุคใหม่
Video
PTTGC ปีนี้ดีมานด์ฟื้น..กำไรฟื้น!? (ข่าวหุ้นเจาะตลาด)
17 มิถุนายน 2564
PTTGC ปีนี้ดีมานด์ฟื้น..กำไรฟื้น!? (ข่าวหุ้นเจาะตลาด)
Video
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ของ GC (CH Thai PBS รายการวันใหม่วาไรตี้)
25 พฤษภาคม 2564
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ของ GC (CH Thai PBS รายการวันใหม่วาไรตี้)
Video
เอกชนกับโควิด สัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ในโครงการล้านความห่วงใย...เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน Net Zero Strategy และอัปเดตการดำเนินธุรกิจของ GC
24 พฤษภาคม 2564
เอกชนกับโควิด สัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ในโครงการล้านความห่วงใย...เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน Net Zero Strategy และอัปเดตการดำเนินธุรกิจของ GC
Video
GC ผ่านวิกฤต สู่อนาคตที่สดใส (Money Talk)
30 เมษายน 2564
GC ผ่านวิกฤต สู่อนาคตที่สดใส (Money Talk)
Video
หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2563 (ข่าวหุ้นเจาะตลาด)
31 ธันวาคม 2563
หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2563 (ข่าวหุ้นเจาะตลาด)
Video
GC เดินหน้า "Circilar Living" เติบโตอย่างยังยืน (MCOT รายการกาแฟดำ)
17 ธันวาคม 2563
GC เดินหน้า "Circilar Living" เติบโตอย่างยังยืน (MCOT รายการกาแฟดำ)
Video
รายการคนเปลี่ยนโลก: GC จับมือกับพันธมิตร และปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง จัด “โครงการ Rayong Organic Living”
13 พฤศจิกายน 2563
รายการคนเปลี่ยนโลก: GC จับมือกับพันธมิตร และปฐม ออร์แกนิก ลิฟวิ่ง จัด “โครงการ Rayong Organic Living”
Video
จะทำ Digital Transformation วัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหาร พร้อมแค่ไหน? ถอดบทเรียน GC (Techsauce Exec Insight)
11 พฤศจิกายน 2563
จะทำ Digital Transformation วัฒนธรรมองค์กร และผู้บริหาร พร้อมแค่ไหน? ถอดบทเรียน GC (Techsauce Exec Insight)
Video
เติบโตอย่างเดียวไม่พอ ต้องยั่งยืนด้วย’ 4 วัฒนธรรมทำได้จริงแบบ GC (The Standard รายการ The Alpha)
03 พฤศจิกายน 2563
เติบโตอย่างเดียวไม่พอ ต้องยั่งยืนด้วย’ 4 วัฒนธรรมทำได้จริงแบบ GC (The Standard รายการ The Alpha)
Video
Rayong Organic Living (CH5 รายการคนเปลี่ยนโลก) Part 1
02 พฤศจิกายน 2563
Rayong Organic Living (CH5 รายการคนเปลี่ยนโลก) Part 1
Video
Rayong Organic Living (CH5 รายการคนเปลี่ยนโลก) Part 2
02 พฤศจิกายน 2563
Rayong Organic Living (CH5 รายการคนเปลี่ยนโลก) Part 2
Video