25 พฤษภาคม 2564

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ในการสนับสนุนและช่วยเหลือสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ของ GC (CH Thai PBS รายการวันใหม่วาไรตี้)