GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
06 มิถุนายน 2561
GC จับมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสังคม ประกาศร่วมมือจัดการปัญหาขยะ และการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
เสื้อ Upcycling Plastic Waste จากขวด PET ในงาน "วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ" ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด
11 มีนาคม 2561
เสื้อ Upcycling Plastic Waste จากขวด PET ในงาน "วิ่งสู่อนาคต 50 ปี สภาอุตสาหกรรมฯ" ช่วยลดขยะพลาสติกได้ถึง 24,000 ขวด
สิ่งแวดล้อม
เมื่อเสื้อจาก Upcycling Plastic Waste ของ PTTGC พร้อมสำหรับเหล่านักวิ่ง
31 มกราคม 2561
เมื่อเสื้อจาก Upcycling Plastic Waste ของ PTTGC พร้อมสำหรับเหล่านักวิ่ง
สิ่งแวดล้อม
PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
22 มิถุนายน 2560
PTTGC ร่วมงานแถลงข่าว TBCSD ดำเนินธุรกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
PTTGC สานต่อโครงการประมงยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
19 มิถุนายน 2560
PTTGC สานต่อโครงการประมงยั่งยืน ส่งเสริมกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ
สิ่งแวดล้อม
PTTGC จับมือ ททท. และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะในทะเล เปิดตัวโครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND
29 มีนาคม 2560
PTTGC จับมือ ททท. และ มูลนิธิอีโคอัลฟ์ ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะในทะเล เปิดตัวโครงการ UPCYCLING THE OCEANS, THAILAND
สิ่งแวดล้อม
ประธาน PTTGC นำทีมภาคเอกชน ร่วมลงนาม MOU Bioeconomy ร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษาและวิจัย
23 มกราคม 2560
ประธาน PTTGC นำทีมภาคเอกชน ร่วมลงนาม MOU Bioeconomy ร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษาและวิจัย
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
11 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ (Innobioplast 2013)
24 มกราคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ (Innobioplast 2013)
สิ่งแวดล้อม
PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics
28 กันยายน 2555
PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics
สิ่งแวดล้อม
PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"
26 กันยายน 2555
PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
12 กันยายน 2555
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม