Crafting Your Own Business พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ
02 กรกฎาคม 2562
Crafting Your Own Business พลาสติกสร้างฝัน ก้าวแรกสู่มืออาชีพ
สิ่งแวดล้อม
GC รับมอบขยะขวดน้ำพลาสติก 80,000 ใบ และแก้วย่อยสลายได้ จาก ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคอีสาน เพื่อเปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวครั้งนี้..ดีต่อสิ่งแวดล้อม
20 มิถุนายน 2562
GC รับมอบขยะขวดน้ำพลาสติก 80,000 ใบ และแก้วย่อยสลายได้ จาก ‘ก้าวคนละก้าว’ ภาคอีสาน เพื่อเปลี่ยนการเดินทางของขยะพลาสติกด้วยนวัตกรรม ให้ก้าวครั้งนี้..ดีต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
29 มีนาคม 2562
GC เน้นย้ำหลัก 3R และ Circular Economy ในการจัดการขยะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
สิ่งแวดล้อม
GC สนับสนุน เสื้อแปลงร่างจากขยะขวดพลาสติก Upcycling by GC ในโครงการสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีปี 12 “หล่อรักษ์โลก”
20 มีนาคม 2562
GC สนับสนุน เสื้อแปลงร่างจากขยะขวดพลาสติก Upcycling by GC ในโครงการสุดสัปดาห์คนหล่อขอทำดีปี 12 “หล่อรักษ์โลก”
สิ่งแวดล้อม
ต่อยอดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเสื้อสตาฟจากแฟชั่นขยะ
09 กุมภาพันธ์ 2562
ต่อยอดไลฟ์สไตล์เปลี่ยนโลกในรั้วมหาวิทยาลัยด้วยเสื้อสตาฟจากแฟชั่นขยะ
สิ่งแวดล้อม
งานวิ่งสาดศิลป์ Run Fun Art 2018 งานวิ่งรักษ์โลกครั้งแรกในประเทศไทย
30 กันยายน 2561
งานวิ่งสาดศิลป์ Run Fun Art 2018 งานวิ่งรักษ์โลกครั้งแรกในประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” นำความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
28 กันยายน 2561
GC จับมือ สยามพิวรรธน์ เปิดตัวโครงการ “Circular Living Campaign 2018” นำความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าการจัดการปัญหาขยะพลาสติก ด้วยหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
20 กันยายน 2561
เดินหน้า สานต่อการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
26 กรกฎาคม 2561
GC ร่วมกับมหิดลเปิดตัวโครงการ ThinkCycle Bank สร้างเครือข่ายการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ พร้อมเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม
GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao
24 กรกฎาคม 2561
GC ผนึกกำลังร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนคุ้งบางกระเจ้า ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมสนองแนวพระราชดำริตามโครงการ OUR Khung Bang Kachao
สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
11 กรกฎาคม 2561
มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือ GC ผุดไอเดียจัดตั้งระบบธนาคารขยะรีไซเคิลออนไลน์ นำร่องโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง มุ่งบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
สิ่งแวดล้อม
จุฬาฯ จับมือ GC ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพ BioPBS มุ่งสู่การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในรั้วจุฬาฯ
10 กรกฎาคม 2561
จุฬาฯ จับมือ GC ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการใช้พลาสติกชีวภาพ BioPBS มุ่งสู่การจัดการขยะพลาสติกอย่างยั่งยืนในรั้วจุฬาฯ
สิ่งแวดล้อม