19 พฤศจิกายน 2562

GC ประกาศผลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5” ตามแนวคิด Circular Living พร้อมจัดเวิร์กชอป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก

GC ประกาศผลโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 5” ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ รางวัลพิเศษ CEO ‘s Choice ที่ได้รับเกียรติจาก ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เป็นผู้คัดเลือกภาพตามแนวคิด Circular Living ด้วยตนเอง อีกทั้งเป็นผู้มอบรางวัล รวม 40 รางวัล นอกจากนี้ ในงานดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ชญาณ์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมงานและร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน พร้อมกันนี้ ในงานยังมีการจัดเวิร์กชอป ผลงานศิลปะสื่อผสมจากพลาสติก ร่วมกับเยาวชน ผู้ปกครอง และคุณครู ในหัวข้อ “GC Circular Living for Better World” เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ โตโยต้า บัสส์ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ นายวรรณรัตน์ รักพรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 น.ส.วิกาวี รัตนมณี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายอนันท์ วงษ์ศิลป์

ดร.คงกระพัน กล่าวว่า “GC จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 5” เพื่อให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสานความรู้รอบตัว และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการวาดภาพระบายสี ซึ่งหัวข้อการวาดภาพในปีนี้คือ “Circular Living หมุนเวียนสู่คุณค่าไม่สิ้นสุด” หมายถึง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเต็มประสิทธิภาพ การนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และหมุนเวียนเพื่อเพิ่มมูลค่า”

ทั้งนี้ ผลงานวาดภาพระบายสีที่นักเรียนส่งเข้าประกวดปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 1,051 ภาพ เป็นผลงานจากเด็ก และเยาวชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเกณฑ์การตัดสินนั้นให้ความสำคัญด้าน การสื่อความหมายเกี่ยวกับ Circular Living การมีความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบและเทคนิคการวาดภาพที่โดดเด่น โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดและได้รับคัดเลือก จะได้รับการจัดแสดง ณ โถงนิทรรศการ EnCo และ GC สำนักงานระยอง อีกทั้งจัดแสดงออนไลน์ไว้ที่ Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมีด้วย

ชมผลงานทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/AmazingPetrochemical/

ข่าวอื่นๆ