19 มิถุนายน 2566

GC มอบถังขยะอัพไซคลิงสำหรับขยะติดเชื้อ ให้กับเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร เป็นประธานในพิธีมอบถังขยะอัพไซคลิงสำหรับขยะติดเชื้อ (ถังแดง) ซึ่งทำจากพลาสติกใช้แล้วจากโครงการความร่วมมือระหว่าง YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม และเครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล โดยมี คุณปาณิพันธ์ ตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 1 คุณหทัยทัต ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพญาไท 2 และ คุณอภิวัตน์ อาระยะนิมิตรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน เป็นผู้รับมอบถังดังกล่าว

ปี 2566 YOUเทิร์น ได้เข้ารับขวดพลาสติกใช้แล้วจาก 3 โรงพยาบาล เพื่อนำเข้ากระบวนการรีไซเคิลกว่า 1.76 ตัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกลดการฝังกลบทั้งสิ้น 1,816.62 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (คำนวณจากขวด PET ขนาด 600 ML) เทียบเท่าจำนวนต้นไม้ใหญ่ที่ใช้ดูดซับก๊าซเรือนกระจก 191 ต้น

พร้อมนี้ GC ยังแสวงหาโอกาสการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ครอบคลุมการขยายโครงการเข้ารับพลาสติกใช้แล้ว ไปยังโรงพยาบาลในเครือ การนำเสนอ Solution ในการผลิตขวดน้ำดื่มในโรงพยาบาลด้วยเม็ด PCR PET ร่วมกับ ENVICCO และนำเสนอ Solution การผลิต Upcycling เช่น เสื้อกาวน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ผ้ารองเตียงผู้ป่วย ร่วมกับบริษัท Solution Creation อีกด้วย

ข่าวอื่นๆ