25 มิถุนายน 2563

GC มอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง

นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ "GC ปันน้ำใจ เพื่อคนไทย สู้ภัยแล้ง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนถังน้ำสำหรับกักเก็บน้ำอุปโภคบริโภคทั่วประเทศ โดยการสนับสนุนถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก LLDPE เกรดพิเศษ ผ่านความร่วมมือกับภาครัฐ สถานศึกษา และองค์กรสาธารณกุศล และบริษัทฯ ยังคงดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร ร่วมมอบถังบรรจุน้ำสะอาด InnoPlus จำนวน 200 ใบ แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และ สระแก้ว) เพื่อนำไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้ง 5 จังหวัดนี้ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในการรับมอบ ณ มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ