GC Group ประกาศแผนงานสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า
21 ตุลาคม 2564
GC Group ประกาศแผนงานสู่เป้าหมาย “Together To Net Zero” เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่นยืน ไปพร้อมกับการดูแลลูกค้า
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมเสวนาในงาน "Thailand’s Climate Leadership: Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities" ในช่วง "Turning the Climate Crisis into Business Opportunities"
28 กันยายน 2564
GC ร่วมเสวนาในงาน "Thailand’s Climate Leadership: Build Forward Better: Turning the Climate Crisis into Business Opportunities" ในช่วง "Turning the Climate Crisis into Business Opportunities"
สิ่งแวดล้อม
“ยูเทิร์น” เริ่มต้นที่ยู กับการชวนทุกคนมาเทิร์นขยะพลาสติกเพื่อโลก
21 กันยายน 2564
“ยูเทิร์น” เริ่มต้นที่ยู กับการชวนทุกคนมาเทิร์นขยะพลาสติกเพื่อโลก
สิ่งแวดล้อม
GC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจ”
11 สิงหาคม 2564
GC สนับสนุนโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้แนวคิด “ลมหายใจ”
สิ่งแวดล้อม
GC เข้าร่วมพิธีประกาศความร่วมมือโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
15 มิถุนายน 2564
GC เข้าร่วมพิธีประกาศความร่วมมือโครงการ ALL_Thailand...เพื่อจัดการพลาสติกอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง
19 มีนาคม 2564
GC เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และร่วมถวายผ้าไตรจีวรอัพไซคลิง
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
12 มีนาคม 2564
GC ร่วมบรรยายในงาน “Eastern Economic Corridor - Future Business in Thailand and ASEAN 2021: Green Bio Waste & Circular Economy & Management”
สิ่งแวดล้อม
GC เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical Recycling จับมือ ม.สุรนารี สร้างระบบการคัดแยกขยะพลาสติก จากต้นทางสู่ปลายทาง พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกปนเปื้อน
05 มีนาคม 2564
GC เดินหน้าต่อยอดแพลตฟอร์มการจัดการขยะพลาสติกแบบครบวงจร ด้วย Chemical Recycling จับมือ ม.สุรนารี สร้างระบบการคัดแยกขยะพลาสติก จากต้นทางสู่ปลายทาง พร้อมเพิ่มมูลค่าให้ขยะพลาสติกปนเปื้อน
สิ่งแวดล้อม
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
15 กุมภาพันธ์ 2564
GC พัฒนาต่อยอดเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ต้นแบบ รุ่นที่ 2 มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สิ่งแวดล้อม
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
04 กุมภาพันธ์ 2564
GC มอบเก้าอี้อัพไซคลิง แก่คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในพื้นที่การทำงานส่วนกลาง และเยี่ยมชมหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเล ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สิ่งแวดล้อม
GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
02 กุมภาพันธ์ 2564
GC ส่งมอบเครื่องบำบัดอากาศมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ
สิ่งแวดล้อม
GC ผนึกกำลัง OR สร้าง Loop Connecting หนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กับ "โครงการพลาสติก (คืน) สุข"
24 ธันวาคม 2563
GC ผนึกกำลัง OR สร้าง Loop Connecting หนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน กับ "โครงการพลาสติก (คืน) สุข"
สิ่งแวดล้อม