GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
03 ธันวาคม 2563
GC จัดงานประชุม GC Circular Living Symposium 2020: Tomorrow Together เวทีระดับโลกที่รวมผู้นำทางความคิด นวัตกร และนักธุรกิจจากทั่วโลก มาร่วมเปลี่ยนความคิดสู่การปฏิบัติจริง เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The EnDay พร้อมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน
19 ตุลาคม 2563
GC ร่วมเป็นวิทยากรในงาน The EnDay พร้อมขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทยให้ไปสู่ความยั่งยืน
สิ่งแวดล้อม
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย
12 ตุลาคม 2563
กลุ่ม ปตท. เปิดตัวนวัตกรรมพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน “โซลาร์ชนิดลอยน้ำทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
GC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
12 ตุลาคม 2563
GC ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงาน Circular Economy Webinar Series ครั้งที่ 3 จัดโดย เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือ ThaiBev และ Thai Union ผนึกพลัง ตอกย้ำพันธมิตรยั่งยืน ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
01 ตุลาคม 2563
GC จับมือ ThaiBev และ Thai Union ผนึกพลัง ตอกย้ำพันธมิตรยั่งยืน ในงาน “Thailand Sustainability Expo 2020”
สิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
30 กันยายน 2563
GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
สิ่งแวดล้อม
GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน
29 กันยายน 2563
GC จัดงาน GC Group SEEK PLUS+ DAY 2020: We Love GC กล้าที่จะก้าวและเติบโตไปด้วยกัน
สิ่งแวดล้อม
GC จับมือ P&G Thailand และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของประเทศไทย
24 กันยายน 2563
GC จับมือ P&G Thailand และ Habitat for Humanity สร้างบ้านจากวัสดุ Upcycling หลังแรกของประเทศไทย
สิ่งแวดล้อม
GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
16 กันยายน 2563
GC ไม่หยุดดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทย คว้ารางวัลโครงการประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (LCSi) ในระดับยอดเยี่ยม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
สิ่งแวดล้อม
GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
03 กันยายน 2563
GC ได้รับเชิญเพื่อกล่าวปาฐกถา ในหัวข้อเรื่อง "Circular Economy" ณ งานปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ 33 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งแวดล้อม
โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก
19 สิงหาคม 2563
โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ สร้างผ้าไตรจีวร จากขวดพลาสติก PET ลดก๊าซเรือนกระจก
สิ่งแวดล้อม
GC เปิดตัว GC Circular Living Shop ใน Ecotopia สนับสนุนการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
11 สิงหาคม 2563
GC เปิดตัว GC Circular Living Shop ใน Ecotopia สนับสนุนการใช้พลาสติกอย่างยั่งยืนตามหลัก Circular Economy
สิ่งแวดล้อม