พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
11 สิงหาคม 2559
พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัด “โครงการเฉลิมพระเกียรติ สายใยซั้งเชือก PTTGC สร้างแหล่งอาศัย สัตว์น้ำชายฝั่งทะเลระยอง”
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ (Innobioplast 2013)
24 มกราคม 2556
พีทีที โกลบอล เคมิคอล และกลุ่ม ปตท. ร่วมงานประชุมสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลาสติกชีวภาพ (Innobioplast 2013)
สิ่งแวดล้อม
PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics
28 กันยายน 2555
PTT Global Chemical joined 6 Institutes to Develop Domestic Medical Devices Made of Bioplastics
สิ่งแวดล้อม
PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"
26 กันยายน 2555
PTTGC Group "S-H-E Day 2012 ครอบครัวเดียวกัน"
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
12 กันยายน 2555
กลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ลงทุนโครงการก่อสร้างหอเผาระบบปิด ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุมนวัตกรรมสาหร่ายเอเชีย-โอเชียนเนียครั้งที่ 2
03 กันยายน 2555
พีทีที โกลบอล เคมิคอล ร่วมงานประชุมนวัตกรรมสาหร่ายเอเชีย-โอเชียนเนียครั้งที่ 2
สิ่งแวดล้อม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)
29 มิถุนายน 2555
กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT Global Chemical บรรยายพิเศษ ให้กับ สมาคมอาขีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ส.อ.ป.)
สิ่งแวดล้อม
PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555
07 มิถุนายน 2555
PTT Global Chemical ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ปีงบประมาณ 2555
สิ่งแวดล้อม