GC และ OR ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
31 มกราคม 2566
GC และ OR ผนึกกำลังสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจ
GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย
16 พฤศจิกายน 2565
GC ส่งเสริมศักยภาพการพัฒนางานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมสนับสนุนภาคการศึกษาไทย
Innovation News
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022  ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม  บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน  พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
15 พฤศจิกายน 2565
GC ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC 2022 ด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน นำ YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม บริหารจัดการขยะพลาสติกในงาน พร้อมจัดแสดงไฮไลท์บ้าน Upcycling ในนิทรรศการ BCG
เศรษฐกิจ
GC ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้ง AGC Vinythai
17 ตุลาคม 2565
GC ร่วมพิธีฉลองความสำเร็จการก่อตั้ง AGC Vinythai
เศรษฐกิจ
GC Group ตอกย้ำการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2022
10 ตุลาคม 2565
GC Group ตอกย้ำการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ คว้ารางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2565 ในงาน The Prime Minister's Industry Award 2022
เศรษฐกิจ
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
03 ตุลาคม 2565
GC เสริมทัพความแข็งแกร่งจับมือสถาบันการเงินสร้างความยั่งยืน
เศรษฐกิจ
GC Group จับมือกับปตท. ร่วมเปิดสำนักงานในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำกลยุทธ์ Step Out สร้างการเติบโตในต่างประเทศ
14 กันยายน 2565
GC Group จับมือกับปตท. ร่วมเปิดสำนักงานในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ตอกย้ำกลยุทธ์ Step Out สร้างการเติบโตในต่างประเทศ
เศรษฐกิจ
GC เดินหน้าขยายธุรกิจ PVC ร่วมตั้ง AVT เพื่อเป็นบริษัทชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
01 สิงหาคม 2565
GC เดินหน้าขยายธุรกิจ PVC ร่วมตั้ง AVT เพื่อเป็นบริษัทชั้นนําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เศรษฐกิจ
GC และ กลุ่ม ปตท. ผนึกพันธมิตร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนระดับประเทศ จัดตั้ง “Thailand CCUS Consortium” ตอกย้ำเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ของไทย
01 สิงหาคม 2565
GC และ กลุ่ม ปตท. ผนึกพันธมิตร ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชนระดับประเทศ จัดตั้ง “Thailand CCUS Consortium” ตอกย้ำเป้าหมาย Carbon Neutral และ Net Zero ของไทย
Innovation News
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 5  ชูผลงานการบริหารจัดการโดดเด่น
27 กรกฎาคม 2565
GC คว้ารางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2021” ประเภทกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 5 ชูผลงานการบริหารจัดการโดดเด่น
เศรษฐกิจ
GC รับรางวัล CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2021
27 กรกฎาคม 2565
GC รับรางวัล CFO และ IR ยอดเยี่ยม จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2021
เศรษฐกิจ
GC แถลงปิดการขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) สำเร็จตามเป้า หุ้นกู้มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
08 กรกฎาคม 2565
GC แถลงปิดการขายหุ้นกู้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) สำเร็จตามเป้า หุ้นกู้มูลค่ารวม 17,000 ล้านบาท อายุ 7 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 3.5% ต่อปี ต่อยอดธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ